Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7017-5959 7017-3260
НүүрМэдээУтсаар болон цахимаар мэргэшсэн зөвлөгөө өгч байна

Утсаар болон цахимаар мэргэшсэн зөвлөгөө өгч байна

Мэргэшсэн зөвлөгөө мэдээллээр иргэд, даатгуулагчдыг хангах зорилготой дуудлагын төв /call center 7777-1289/ ажиллаж байна.  2020 онд 149.5 мянган иргэнд утсаар, 16.1 мянган даатгуулагчид цахимаар зөвлөгөө мэдээлэл өглөө. Манай төв нь харааны бэрхшээлтэй 2, ахмад насны 2 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин, ажиллуулдагаараа онцлогтой.